NEGATIVE คืออะไร พิมพ์

ไม่ใช่ ไม่ใช่ครับ ไม่ได้หมายถึง ค่าหรือสัญลักษณ์ที่เป็นลบ หรือความคิดหรือทัศนะที่เป็นลบ

ทุกมิติของชีวิต เราควรมีความคิด หรือทัศนะที่เป็น ++++บวก++++ ครับ

ผมกำลังพูดถึง NEGATIVE ในบริบทของการยกเวทครับ เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ปฏิบัติไม่ยาก กินแรงหน่อย แต่ยังไงคุ้มค่าแน่นอน ขอรับรองครับ

นักเล่นเวท โดยเฉพาะมือใหม่ จะละเลยหรือมองข้ามเทคนิคนี้ไป หรืออาจไม่รู้ตั้งแต่ต้น

การเล่นเวทท่าใดท่าหนึ่ง (ยกตัวอย่าง shoulder press) จะมีจุดเริ่มต้น (บาร์เบลอยู่ในแนวไหปลาร้า หรือใกล้คางของเรา) ...มีการออกแรงดันขึ้น ไปสู่จุดสิ้นสุด (บาร์เบลอยู่เหนือศีรษะ โดยที่ข้อศอกไม่ล็อค) ...และกลับสู่จุึดเริ่มต้น (ลดบาร์เบลกลับสู่แนวไหปลาร้า หรือคาง) เพื่อเล่นเร็ปต่อไป (จะเป็น 8,10,12 หรือแม้แต่ 15 เร็ป ก็สุดแล้วแต่โปรแกรมฝึก)

แต่ช้าก่อนครับ จังหวะสอง ขาลง ที่เราลดบาร์เบลกลับสู่จุดเริ่มต้น ซิครับ ถ้าจะให้ได้ประโยชน์สูดสุด เราต้องไม่ลดบาร์เบลเร็วๆ ตามแนวโน้มถ่วงของโลกครับ

เราต้อง **ต้านแรงโน้มถ่วง และลดบาร์เบลลงช้าๆ ** ครับ

ไม่ใช่ slow motion นะครับ เพียงแต่ต้องต้านน้ำหนักตั้งแต่บนลงล่าง

อุึปมาอุปมัย คือ แทนที่เราจะปล่อยให้รถยนต์ที่เราขับขี่อยู่ ไหลลงภูเขาตามแรงโน้มถ่วง ให้ค่อยๆ แตะเบรคไว้ไม่ให้ไหลลงเร็วเกินไป

เหนื่อยกว่า ยากกว่า ใช่ไหมครับ นี่แหละคือ NEGATIVE แต่เป็นเทคนิคเบื้องต้น เป็นการโหลดกล้ามเนื้อ ที่มีประสิทธิผลเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้น ในเวลาที่สั้นลง

ถ้าเล่นเวทกับฝรั่ง เขาจะบอกว่า "get the negative"

แต่ก่อนจะกระโดดเข้าไปยกเวทเลย ต้องบอกก่อนว่า ไม่ต้องทำทุกท่าบริหาร หรือทุกเซ็ตนะครับ เดี๋ยวจะล้าไป และเกิดบาดเจ็บได้ง่าย อาจจะแซมๆ ไปในทุกท่าที่เล่น แต่ไม่ต้องทุกเซ็ต

เลือกซื้ออุปกรณ์เวทได้ ที่นี่ ครับ